Heeft u een compliment of klacht? Vertel het ons.

Zinnovators BV staat voor deskundige dienstverlening, die wordt verzorgd door betrokken en enthousiaste medewerkers. Toch kan het gebeuren dat u kritiek of klachten heeft. Wij hopen dat u uw ongenoegen of wensen in dat geval naar voren brengt. Wij zien een klacht als een mogelijkheid om onze diensten te verbeteren, dus aarzel niet om eventuele klachten te melden! Daarnaast vinden we het ook altijd erg leuk als u uw waardering voor onze dienstverlening en service aan ons doorgeeft.

In gesprek gaan met betrokken medewerker(s)
Wij raden u aan om een klacht of compliment in eerste instantie aan de betreffende medewerker, waar u op dat moment contact mee heeft, te melden. Wellicht weet de medewerker niet dat u ergens ontevreden over bent en verbetert de situatie als u hem of haar daarop wijst. In veel gevallen is het probleem in een direct gesprek op te lossen. U kunt van onze medewerkers verwachten dat zij serieus op uw vraag, opmerking of klacht ingaan.

Formele en informele klachten
Ten aanzien van klachten wordt onderscheid gemaakt tussen ‘informele klachten’ en ‘formele klachten’. Zinnovators streeft ernaar om onvrede zoveel mogelijk in een goed gesprek met elkaar op te lossen. Als dat lukt wordt deze ‘informele klacht‘ zorgvuldig door de betrokken medewerker/manager behandeld en opgenomen in ons klachtenregister. Dat stelt ons in staat om de klachten en complimenten te analyseren en er van te leren. Als het gesprek over uw onvrede niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de directeur. De directeur kan u voorstellen om de klacht alsnog informeel op te lossen. Mocht u dat niet willen, dan wordt de klacht een formele klacht en zal de directeur de klacht in behandeling nemen. De directeur zal een onderzoek uitvoeren naar de aard van de klacht en vervolgens een uitspraak over de klacht doen. Voor het onderzoek naar de klacht kan de directeur zich laten bijstaan door inhoudelijk deskundigen. Bij de behandeling van formele klachten houdt de directeur zich aan de gestelde termijnen uit het klachtenreglement van Zinnovators.

Als u er na bovenstaande stappen niet uitkomt
Zoals in de kaders is vastgelegd, streeft Zinnovators ernaar klachten zoveel mogelijk in een goed gesprek tussen u en de medewerker met elkaar op te lossen. Lukt dit niet ondanks het gesprek met de medewerker en diens leidinggevende, of wilt u een ‘oordeel’ ofwel een uitspraak over de klacht, dan kunt u een ‘formele schriftelijke klacht’ indienen. Formele klachten dienen in ieder geval schriftelijk ingediend te worden. Formele klachten worden in behandeling genomen door de directeur van Zinnovators, die een uitspraak over de klacht zal doen. De directeur voert hierbij onderzoek uit naar de aard van de klacht en kan zich hierbij laten bijstaan door inhoudelijk deskundigen. Bij de behandeling van formele klachten houdt de directeur zich aan de gestelde termijnen uit de klachtenregeling.

Landelijke Geschillencommissie
Formele klachten worden in behandeling genomen door de directeur van Zinnovators. Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak van de directeur, dan kunt u zich wenden tot de Landelijke Geschillencommissie. Uw ’klacht’ wordt dan een ’geschil’. De klachtenfunctionaris kan u hierover meer informatie geven. Of kijk op www.degeschillencommissie.nl.

Kosten
Als u uw klacht wil voorleggen aan de Landelijke Geschillencommissie, kunnen hier kosten aan verbonden zijn. Meer informatie over de kosten zijn te vinden op: www.degeschillencommissie.nl. Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken via support@zinnovators.nl of op het telefoonnummer: 030-3100421

NEEM CONTACT OP